O nas

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie

wyznaczył z dniem 25 maja 2018 r.
Inspektora Ochrony Danych Osobowych
kontakt:
ul. Garbaska 1, 16- 424 Filipów