Odpowiedzi do pytań dotyczących części 4 przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294 pojawiły się pytania dotyczące 4

Czytaj dalej

Odpowiedzi do pytań dotyczących części 1 przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294 pojawiły się pytania dotyczące 1

Czytaj dalej

Ogłoszenie o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl pojawiło się ogłoszenie o zamówieniu

Czytaj dalej