ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych.”

Informujemy, że Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 t.j) dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie konkurencyjności pod numerem 2020-1170-1300 z dnia 03.09.2020 r. pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych oraz.”. Poniżej treść zawiadomienia.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W FORMIE PDF:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – 11.09.2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.