INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W FILIPOWIE. ZAKUP I DOSTAWA NAMIOTÓW/PAWILONÓW HANDLOWYCH.”

Informujemy, że dnia 10.09.2020 r. o godz. 14:15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, przy ul. Garbaskiej 1, 16-424 Filipów, nastąpiło otwarcie ofert nadesłanych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych.”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie w ramach zadania pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, objętego osią priorytetową VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności w dniu 03.09.2020r. pod numerem 2020-1170-3100. Poniżej treść informacji z otwarcia ofert.

 

Filipów, 11.09.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie

ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie. Zakup i dostawa namiotów/pawilonów handlowych”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie w ramach zadania pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, objętego osią priorytetową VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności w dniu 03.09.2020r. pod numerem 2020-1170-3100

1.W dniu 10.09.2020r. o godzinie 14:15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, przy ul. Garbaskiej 1, 16-424 Filipów nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką planuje przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania, w wysokości: 6637,32 PLN/netto (1554, 66 EUR/netto), tj. 8163,90 PLN/brutto (1912,23 EUR/brutto)

3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 10.09.2020r. do godz. 14:00 wpłynęły 3 oferty.

4.Wszystkie oferty zostały złożone drogą elektroniczną.

5.Wszystkie oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

6.Nie wpłynęły oferty po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

7.Nie wycofano oferty przed upływem terminu składania ofert.

8.W ofertach nie dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.

9.Informacje o otwartych ofertach: liczba otwartych ofert: 3

10.Termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

11.Dane z otwartych ofert:

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wartość netto:

Wartość brutto:

(waga 100%)

Łączna

punktacja:

1

VIKA MAJEWSCY SP. Z O.O. SP. K.

ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź

11 000,00 zł

13 530,00 zł

92,27 pkt.

2

SPIDERTENT SP. Z O.O.

GRUPA VITABRI S.A.

ul. Św Rocha 89, 42-200 Częstochowa

17 616,00 zł

21 667,68 zł

57,62 pkt.

3

dB UNLIMITED. LUDMIŁA ŚNIEŻKO

ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa

10 150,00 zł

12 484,50 zł

100 pkt.

                                                                                      Dyrektor

                                                                                         /-/ Barbara Orchowska

Informacja z otwarcia ofert w formie pliku PDF: Informacja z otwarcia ofert – 11.09.2020

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.