ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszych ofert w zapytaniu ofertowym pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.”

Informujemy, że Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 1843 t.j) dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego w Bazie konkurencyjności pod numerem 2020-1170-1294 z dnia 25.08.2020 r. pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.”. Poniżej treść zawiadomienia.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W FORMIE PDF:

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.