INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOPOSAŻENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W FILIPOWIE

Informujemy, że dnia 01.09.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, przy ul. Garbaskiej 1, 16-424 Filipów nastąpiło otwarcie ofert nadesłanych w  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie w ramach zadania pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, objętego osią priorytetową VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności w dniu 25.08.2020r. pod numerem 2020-1170-1294. Poniżej treść informacji z otwarcia ofert.

Filipów, 02.09.2020r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie

ul. Garbaska 1, 16-424 Filipów

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.”, prowadzonym przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie w ramach zadania pn. „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, objętego osią priorytetową VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, ogłoszonym w Bazie Konkurencyjności w dniu 25.08.2020r. pod numerem 2020-1170-1294

1.W dniu 01.09.2020r. o godzinie 12.15 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie, przy ul. Garbaskiej 1, 16-424 Filipów nastąpiło otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką planuje przeznaczyć na sfinansowanie ww. zadania w wysokości: 100 122,68 zł netto, tj. 123 150, 90 zł brutto (23 451,78 EUR netto). Natomiast poszczególne kwoty netto, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na dane części zamówienia zostały podane w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 opublikowanym w Bazie Konkurencyjności w dniu 25.08.2020 r.

3.W terminie składania ofert, tj. do dnia 01.09.2020r. do godz. 12:00 wpłynęło łącznie 9 ofert, w tym:

a) Część 1: podesty sceniczne wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania – 4 oferty

b) Część 2: zestaw nagłośnieniowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania – 1 oferta

c) Część 3: sprzęt oświetleniowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania – 1 oferta

d) Część 4: namioty/pawilony handlowe (3×3 i 5×10) – 1 oferta

e) Część 5: ławo-stoły biesiadne – 2 oferty

3.Wszystkie oferty zostały złożone drogą elektroniczną.

4.Wszystkie oferty wpłynęły w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

5.Nie wpłynęły oferty po terminie wyznaczonym na składanie ofert.

6.Nie wycofano oferty przed upływem terminu składania ofert.

7.W ofertach nie dokonano zmian przed upływem terminu składania ofert.

8.Informacje o otwartych ofertach: liczba otwartych ofert: 9

9.Termin wykonania zamówienia: 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

10.Dane z otwartych ofert:

a) Część 1: podesty sceniczne wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy, data wpływu:

Wartość netto:

(waga 100%)

Wartość brutto:

Łączna punktacja:

1

EVENT SERWIS. Daniel Rajca

Grodkowice 73, 32-015 Kłaj

55 231,70 zł

67 935,00 zł

62,96 pkt.

2

ALSPAW GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski

42 146,00 zł

51 839,58 zł

82,51 pkt.

3

EVERDECK SPÓŁKA CYWILNA

ul. Kluczborska 13b, 46-243 Bogacica

38 455,50 zł

47 300,26 zł

90,42 pkt.

4

BSC SYSTEM – KOMOSA LESZEK

ul. Zielone Zacisze 1/214, 03-294 Warszawa

34 773,00 zł

42 770,79 zł

100 pkt

b) Część 2: zestaw nagłośnieniowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania

Lp Nazwa i adres Wykonawcy: Wartość netto:

(waga 100%)

Wartość brutto: Łączna punktacja:
1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAGNUS”. PIOTR FILIPOWICZ

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość

28 407,35 zł 34 941,04 zł 100 pkt

 

c) Część 3: sprzęt oświetleniowy wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania

Lp Nazwa i adres Wykonawcy: Wartość netto:

(waga 100%)

Wartość brutto: Łączna punktacja:
1 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAGNUS”. PIOTR FILIPOWICZ

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość

5 425,88 zł 6 673,83 zł 100 pkt

 

d) Część 4: namioty/pawilony handlowe:

Lp Nazwa i adres Wykonawcy, data wpływu Wartość netto:

(waga 100%)

Wartość brutto: Łączna punktacja:
1 dB UNLIMITED. Ludmiła Świeżko

ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa

a) 6 200,00 zł

b) 3 950,00 zł

10 150,00 zł

a) 7 626,00 zł

b) 4 858,50 zł

12 484,50 zł

0 pkt.

UWAGA: Oferta nie otrzymała punktów, ponieważ zaproponowana przez Oferenta cena znacznie przewyższyła planowany przez nas budżet na tą część przedmiotu zamówienia.

e) Część 5: ławo-stoły biesiadne

Lp

Nazwa i adres Wykonawcy, data wpływu

Wartość netto:

(waga 100%)

Wartość brutto:

Łączna punktacja:

1

MAYAMA. ALEKSANDRA BYLICA-STROJNY

ul. Łagodna 39/45, 43-300 Bielsko-Biała

4 140,00 zł

5 092,20 zł

100 pkt.

2

dB UNLIMITED. Ludmiła Świeżko

ul. M. Langiewicza 17/1, 02-071 Warszawa

4 550,00 zł

5 596,50 zł

90,99 pkt.

                                                                                                   

                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                      /-/ Barbara Orchowska

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT W FORMIE PLIKU PDF:

INFORMACJA-Z-OTWARCIA-OFERT

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.