Odpowiedzi do pytań dotyczących części 4 przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294 pojawiły się pytania dotyczące 4 części przedmiotu zamówienia, tj. namiotów/pawilonów handlowych. W związku z powyższym Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi na pytania w formie PDF: SKMBT_C22020082807220

Odpowiedzi na pytania znajdują się także w Bazie Konkurencyjności w sekcji pytania, pod linkiem: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294?sekcja=pytania

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.