Odpowiedzi do pytań dotyczących części 1 przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Filipowie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294 pojawiły się pytania dotyczące 1 części przedmiotu zamówienia, tj. podestów scenicznych wraz z wyposażeniem niezbędnym do montażu i użytkowania, w ogłoszeniu nr 2020-1170-1294 o zamówieniu „Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie”. Zakup i dostawa podestów scenicznych, sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu oświetleniowego, namiotów/pawilonów handlowych oraz ławo-stołów biesiadnych wraz z niezbędnym do montażu i użytkowania wyposażeniem”, opublikowanym w Bazie Konkurencyjności. W związku z powyższym Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na zadane pytania.

Odpowiedzi na pytania w formie PDF: SKMBT_C22020082807210 

Odpowiedzi na pytania znajdują się także w Bazie Konkurencyjności w sekcji pytania, pod linkiem:   https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/1294?sekcja=pytania

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.